en-USde-ATpl-PLru-RU

Opracowanie koncepcji:

Firma RT-Reinraumtechnik bazując na indywidualnych życzeniach klienta opracowuje szczegółową koncepcję. Uwzględniane są w niej przepisy GMP oraz inne miejscowe przepisy np. przeciwpożarowe, sanitarne i dotyczące ochrony środowiska. Na podstawie wieloletniego doświadczenia już we wczesnej fazie projektowania możliwe jest opracowanie dokładnego budżetu cenowego.

Projektowanie:

Opracowanie projektów wykonawczych odbywa się za pomocą najnowocześniejszej techniki komputerowej w prezentacji trójwymiarowej. Już w fazie projektowania uwzględnione jest położenie wszystkich urządzeń, które w kolejnych etapach zostaną zainstalowane. Koordynacja czasowa umożliwia precyzyjne określenie terminu montażu. Fazę projektowania zamyka przygotowanie szczegółowej dokumentacji kwalifikacyjnej.

Dostawa kompletnej instalacji:

Kompletna dostawa instalacji lub poszczególnych komponentów przebiega w wersji odpowiadającej wymaganiom GMP, zalicza się do nich między innymi: wysokojakościowe systemy czystych ścian i sufitów, posadzki, jak również instalacje klimatyzacyjne, chłodnicze, grzewcze, sprężonego powietrza, wody oczyszczonej, pary, CIP (myjni) oraz system regulacyjny. Instalacje elektryczne oraz sanitarne mogą również stanowić element kompletnej dostawy.

Montaż i koordynacja prowadzonych prac:

RT-Reinraumtechnik może przejąć całość montażu lub tylko częściowe zadania realizowanego projekt. Dokładna koordynacja prac na budowie, jak również ciągły nadzór zapewniają dużą efektywność oraz bezpieczeństwo wykonania.

Uruchomienie i kwalifikacja:

Uruchomienie, jak również regulacja całego systemu wykonywane są przez doświadczonego technika naszej firmy. Zgodnie z wytycznymi GMP przeprowadzane są najważniejsze kwalifikacje tj. Design Qualification, Installation Qualification, Operation Qualification.

Szkolenie i serwis:

RT-Reinraumtechnik gwarantuje fachowe przeszkolenie personelu obsługującego. Wykonywanie prac konserwacyjnych i serwisowych wszelkich instalacji jest dokładnie dokumentowane i na życzenie może być wykonywane przez lokalnych partnerów.